Ικανοποιώντας τις ανάγκες της κοινωνίας

Το όραμά μας είναι να ενισχύσουμε τις κοινωνικές και επιχειρηματικές ικανότητες διαφόρων ομάδων-στόχων (άτομα και ομάδες) μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών λύσεων και μεθόδων, που προέρχονται από καλές πρακτικές της ΕΕ, για ένα πολλά υποσχόμενο αύριο.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

#COMCY

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Οργανισμός CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS (COMCY) είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης έργων, της κατάρτισης και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στον COMCY, εστιάζουμε στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη διαφόρων ομάδων-στόχων και τομέων της κοινωνίας, μέσω της συμμετοχής σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, καθώς και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, μεταφέρουμε και παρέχουμε καλές πρακτικές από την Κύπρο και άλλες χώρες της Ε.Ε.

ΕΡΓΑ

“Our work is the presentation of our capabilities”

Edward Gibbon

0
ΤΡΕΧΟΝΤΑ
Sustainable personal finance decisions among young people
Wast
KEYS! - From Migrant Education to VET
0
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
Sustainable personal finance decisions among young people
Wast
KEYS! - From Migrant Education to VET

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Οι κύριες πτυχές του COMCY:

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

στην οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

στους τομείς που απαιτούνται μέσω ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο και στο εξωτερικό

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

στις άμεσες και έμμεσες ομάδες-στόχους

Scroll to Top