Τελευταία Νέα & Άρθρα

WAST – Training for young people in Turin

WAST – Training for young people in Turin

Στις 4-8 Σεπτεμβρίου 2023 νέοι που ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού, και ειδικότερα γυναίκες, βρέθηκαν στο Τορίνο για το C1 Activity του Ευρωπαϊκού έργου WAST. Η δραστηριότητα φιλοξενήθηκε στον χώρο του Associazione Ergon a favore dei Sordi, που αποτελεί και έναν από τους εταίρους του έργου. Νέοι ηλικίας 18-30 χρονών, και ειδικότερα γυναίκες, συναντήθηκαν με εκπαιδευτές, που ειδικεύονται σε θέματα τουρισμού και marketing, ώστε να εκπαιδευτούν πάνω σε δεξιότητες στους τομείς αυτούς, αλλά και να μάθουν και να εξοικειωθούν με τα αποτελέσματα του έργου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι εκπαιδευτές δημιούργησαν σεμινάρια και δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, βασισμένα πάνω στα 3 αποτελέσματα του έργου: WAST Guide: ο …

Περισσότερα →
Ο οργανισμός μας, ο οποίος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα KEYS! From Migrant Education to VET - Developing Key Competences, πρόκειται να συμμετάσχει στην 4η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του έργου στη πόλη Maribor της Σλοβενίας στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2023. Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί από τον εταίρο του έργου, ACADEMIA, izobrazevanje in druge storitve d.o.o.
Οι εταίροι του έργου, κατά τη διάρκεια της 3ης Διακρατικής Συνάντησης Εταίρων στη Λευκωσία της Κύπρου τον Απρίλιο του 2023, συζήτησαν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή των τριών αποτελεσμάτων του έργου και τώρα είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν όλες τις εκκρεμείς δραστηριότητες και να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα. 
Τα κύρια αποτελέσματα: 
•	PR1: Διαδικτυακή εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς,
•	PR2: Μαθησιακό χαρτοφυλάκιο και εικονικό σύστημα υποστήριξης για τους μετανάστες που θα ήθελαν να εισέλθουν στην ΕΕΚ,
•	PR3: Εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων για εκπαιδευτές γλωσσών, εκπαιδευτές ένταξης, παρόχους ΕΕΚ και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. 
Μόλις οι εταίροι συμφωνήσουν και οργανώσουν τα επόμενα βήματα του έργου, τα αποτελέσματα θα είναι έτοιμα να δοκιμαστούν πιλοτικά στις σχετικές ομάδες-στόχους όπου θα δοκιμάζουν και θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του έργου ώστε να δώσουν τα σχόλιά τους στην κοινοπραξία για τη βελτίωση και τη διάδοση των εργαλείων που αναπτύχθηκαν.
Ανυπομονούμε για τη συνέχεια! 
Επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο KEYS! και τη σελίδα KEYS! στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες!

ΤΟ ΕΡΓΟ KEYS! ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ!

Ο οργανισμός μας, ο οποίος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα KEYS! From Migrant Education to VET – Developing Key Competences, πρόκειται να συμμετάσχει στην 4η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του έργου στη πόλη Maribor της Σλοβενίας στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2023. Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί από τον εταίρο του έργου, ACADEMIA, izobrazevanje in druge storitve d.o.o. Οι εταίροι του έργου, κατά τη διάρκεια της 3ης Διακρατικής Συνάντησης Εταίρων στη Λευκωσία της Κύπρου τον Απρίλιο του 2023, συζήτησαν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή των τριών αποτελεσμάτων του έργου και τώρα είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν όλες τις εκκρεμείς δραστηριότητες και να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα. Τα κύρια …

Περισσότερα →
Invitation: Youth Participation for Sustainable Communities

You’re Invited! Youth Participation for Sustainable Communities

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού μας έργου EMYS-Engaging Marginalized Youth for Sustainability και των Erasmus+ Days, διοργανώνεται ένα Public Debate στις 12 Οκτωβρίου 2023, στις 18:00 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΚΟΔ07, αίθουσα 010. Σκοπός του έργου είναι η ενδυνάμωση των νέων και η ενεργός συμμετοχή στην κοινωνία, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια του έργου, νέοι από την Κύπρο συμμετείχαν σε δραστηριότητες σχετικά με την ενεργό συμμετοχή και ανέπτυξαν δικές τους πρωτοβουλίες για να βοηθήσουν την τοπική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθεί η ταινία “Generation Change-Who saves the world?”, η οποία εστιάζει στην κλιματική αλλαγή και στη δράση των νέων αναφορικά με αυτή σε …

Περισσότερα →

EMYS: Πραγματοποίηση Consultation Meetings & Public Debate στην Κύπρο

Συμμετέχουμε ως εταίρος στο έργο «EMYS-Engaging Marginalized Youth for Sustainability», το οποίο στοχεύει στην ενεργοποίηση των κινήτρων και την ενίσχυση της ικανότητας των νέων να αναλάβουν δράσεις και να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, οι νέοι θα γίνουν φορείς αλλαγής, εξοπλισμένοι για να υποστηρίξουν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο στις κοινότητές τους, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο ένα Advocacy & Lobbying Training, με νέους, κατά το οποίο έμαθαν τεχνικές Advocacy & Lobbying, ώστε να μπορούν οι νέοι να ξεκινήσουν μία δική τους πρωτοβουλία που θα ωφελήσει την τοπική κοινωνία. Σε συνέχεια, …

Περισσότερα →

GreenTour – Διαδραστικός χάρτης για τον πράσινο τουρισμό για άτομα με αναπηρία

Οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Έργου GreenTour είναι Κύπρος, Ρουμανία, Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία. Άμεσες ομάδες: Άτομα με Αναπηρίες, Πάροχοι Υπηρεσιών Πράσινου Τουρισμού Έμμεσες ομάδες: Eνδιαφερόμενοι, Πάροχοι Τουριστικών Υπηρεσιών, Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων Αποτελέσματα Έργου:   IO1: Η Δημιουργία ενός Διαδραστικού Χάρτη – πράσινου τουρισμού για άτομα με αναπηρία. Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες για πράσινο τουρισμό. IO2: Η Δημιουργία ενός Πράσινου Ταξιδιωτικού Εγχειριδίου για άτομα με αναπηρίες. Θα περιλαμβάνει τρόπο σχεδίασης, οργάνωσης και τον τρόπο πραγματοποίησης των τουριστικών οικολογικών ταξιδιών τους. IO3: Ένα Πράσινο Τουριστικό Εγχειρίδιο για τουριστικούς παρόχους. Θα περιλαμβάνει τρόπους βιωσιμότητας σχετικά με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών και τρόπους ανάπτυξης της τουριστικής τους …

Περισσότερα →
School Adapt

School Adapt: School adaptability as the key to develop a child’s potential

Το Ευρωπαϊκό έργο “School adaptability as the key to develop a child’s potential” – School Adapt, στο οποίο συμμετέχει o Οργανισμός μας, Centre for Competence Development Cyprus (COMCY), είναι εγκεκριμένο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. To έργο προτείνει την ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος που υποστηρίζει την προσαρμοστικότητα των παιδιών (6-14 ετών) σε ένα σχολικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή σχολείων, εμπειρογνωμόνων και γονέων. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο έργο αυτό, προέρχονται από την Πολωνία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Ισπανία. Το έργο ολοκληρώνεται με επιτυχία τον Αύγουστο και οι κοινοπραξία βρίσκεται στην διαδικασία τελικής αξιολόγησης των παραδοτέων. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: Προώθηση της προσαρμοστικότητας και …

Περισσότερα →
Scroll to Top