Διάρκεια:

01/09/2019 – 31/05/2022

E-learning platform for up-skilling in fund-raising practice, financial digital literacy in NGO management- e-PATTERNS

Το έργο E-learning platform for up-skilling in fund-raising practice, financial digital literacy in NGO management– e-PATTERNS στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ατόμων (άνω των 30 ετών) που εργάζονται σε μικρούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) για την υποστήριξη των εργασιών τους στην συγκέντρωση χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους μέσω νέων τεχνολογιών.

Τα παραδοτέα του έργου

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα αναπτυχθούν πέντε κύρια παραδοτέα:

  1. Ένας οδηγός/πλαίσιο για τη συγκέντρωση χρηματοδοτήσεων και τον ψηφιακό οικονομικό αλφαβητισμό.
  2. Εκπαιδευτικό υλικό για άτομα που ασχολούνται με την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων/ επαγγελματίες/ διαχειριστές μικρών ΜΚΟ,
  3. Μια εργαλειοθήκη και ένας οδηγός για διαχειριστές μικρών ΜΚΟ,
  4. Ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για την ανάλυση των ψηφιακών δεξιοτήτων / πρακτικών σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση,
  5. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης e-PATTERNS.

Η κοινοπραξία του έργου, αποτελείται από έξι οργανισμούς, από έξι διαφορετικές χώρες. Εκτός από την COMCY (Κύπρος), οι υπόλοιποι εταίροι προέρχονται από την Φιλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Γερμανία και την Ισπανία.

Scroll to Top