Διάρκεια:

01/11/2019 – 31/12/2021

InclEUsion – Promoting social inclusion of immigrants with disabilities in Europe through improving competences of adult educators

Το έργο inclEUsion -Promoting social inclusion of immigrants with disabilities in Europe through improving competences of adult educators στοχεύει στην αντιμετώπιση των πολλαπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες με αναπηρίες στην Ευρώπη και την καταπολέμησή τους μέσω της δημιουργίας νέων μεθόδων προσέγγισης και εργαλείων υποστήριξης των εκπαιδευτών που εργάζονται με μετανάστες με αναπηρίες.

Τα παραδοτέα του έργου

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα αναπτυχθούν δύο κύρια παραδοτέα:

  1. Η βάση δεδομένων “ACCESS” που θα παρέχει βασικές πληροφορίες για την καθοδήγηση των εκπαιδευτών ενηλίκων.
  2. Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει ενότητες και εργαλεία που βασίζονται στις ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων.

 Η κοινοπραξία του έργου, αποτελείται από έξι οργανισμούς, από πέντε διαφορετικές χώρες. Εκτός από την COMCY (Κύπρος), οι υπόλοιποι εταίροι προέρχονται από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, και την Γερμανία.

Scroll to Top