Ολοκληρωμένα

SenQuality – Preparation for later life

Διάρκεια: 01/11/2020- 31/10/2022 SenQuality – Preparation for later life H COMCY συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SenQuality που ασχολείται με τη προετοιμασία των μεσηλίκων ατόμων για την ένταξη τους στη Τρίτη ηλικία, προκειμένου να τους ενημερώσει για την ανάγκη προετοιμασίας για μελλοντική ζωή και να τους υποστηρίξει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα. Τα αποτελέσματα του έργου βασίζονται κυρίως σε …

SenQuality – Preparation for later life Διαβάστε Περισσότερα »

TuDOrs: Turning the Learning Disabilities into Opportunities

Διάρκεια: 01/10/2020 – 30/11/2022 TuDOrs: Turning the Learning Disabilities into Opportunities Η COMCY συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο TuDOrs που στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των δασκάλων / εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στη διδασκαλία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ). Το έργο επικεντρώνεται στην ανεπαρκή γνώση ως προς τον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών και στην προώθηση ενός …

TuDOrs: Turning the Learning Disabilities into Opportunities Διαβάστε Περισσότερα »

Co-education in Green

Διάρκεια: 01/11/2020-31/10/2022 Co-education in Green H COMCY συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο Co–educationinGreen που στοχεύει στην προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω έργων, με κύρια ομάδα στόχου εκπαιδευτές ενηλίκων, με τη συμμετοχή εκπαιδευομένων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση των ικανοτήτων και των ηγετικών δεξιοτήτων των …

Co-education in Green Διαβάστε Περισσότερα »

E-learning platform for up-skilling in fund-raising practice, financial digital literacy in NGO management- e-PATTERNS

Διάρκεια: 01/09/2019 – 31/05/2022 E-learning platform for up-skilling in fund-raising practice, financial digital literacy in NGO management- e-PATTERNS Το έργο E-learning platform for up-skilling in fund-raising practice, financial digital literacy in NGO management– e-PATTERNS στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ατόμων (άνω των 30 ετών) που εργάζονται σε μικρούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) για την υποστήριξη των εργασιών τους στην συγκέντρωση χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους μέσω …

E-learning platform for up-skilling in fund-raising practice, financial digital literacy in NGO management- e-PATTERNS Διαβάστε Περισσότερα »

InclEUsion – Promoting social inclusion of immigrants with disabilities in Europe through improving competences of adult educators

Διάρκεια: 01/11/2019 – 31/12/2021 InclEUsion – Promoting social inclusion of immigrants with disabilities in Europe through improving competences of adult educators Το έργο inclEUsion  Promoting social inclusion of immigrants with disabilities in Europe through improving competences of adult educators στοχεύει στην αντιμετώπιση των πολλαπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες με αναπηρίες στην Ευρώπη και την καταπολέμησή τους μέσω της δημιουργίας νέων μεθόδων προσέγγισης και εργαλείων υποστήριξης των εκπαιδευτών που εργάζονται με …

InclEUsion – Promoting social inclusion of immigrants with disabilities in Europe through improving competences of adult educators Διαβάστε Περισσότερα »

motivatEyoUth: Preventing the Early School Leaving phenomenon in the EU through practical and innovative solutions

Διάρκεια: 31/01/2019 – 31/07/2021 motivatEyoUth: Preventing the Early School Leaving phenomenon in the EU through practical and innovative solutions Ο οργανισμός COMCY συμμετέχει στο Erasmus+ έργο motivatEyoUth που στοχεύει στην υποστήριξη επαγγελματιών που δουλεύουν με νέους (14-24 ετών) και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους μέσω μάθησης προσανατολισμένης στις ικανότητες για την πρόληψη και τη μείωση της Πρόωρης …

motivatEyoUth: Preventing the Early School Leaving phenomenon in the EU through practical and innovative solutions Διαβάστε Περισσότερα »

Special Intimacy Needs Educator – Assisting differently abled people with the improvement of their emotional and sexual needs

Διάρκεια: 01/11/2018 – 30/04/2021 Special Intimacy Needs Educator – Assisting differently abled people with the improvement of their emotional and sexual needs Το έργο Special Intimacy Needs Educator – Assisting differently abled people with the improvement of their emotional and sexual needs έχει ως απώτερο σκοπό να διαδώσει και να προωθήσει στην Ευρώπη ένα νέο ρόλο, τον ρόλο του ειδικού εκπαιδευτή σε θέματα συναισθηματικής και σεξουαλικής αγωγής των ατόμων με ειδικές ικανότητες. Το …

Special Intimacy Needs Educator – Assisting differently abled people with the improvement of their emotional and sexual needs Διαβάστε Περισσότερα »

South Eastern Europe Women Business Angels Network – S.E.E.W.B.A.N

Διάρκεια: 01/01/2017 – 31/12/2018 South Eastern Europe Women Business Angels Network – S.E.E.W.B.A.N Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη δικτύων γυναικών επιχειρηματικών αγγέλων (WBA) σε χώρες που έχουν ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία στον τομέα αυτό, όπως είναι η Ελλάδα, Κύπρος, Σλοβενία, Ουγγαρία και Βουλγαρία και τη μεταφορά εμπειρίας και καθοδήγησης από πιο έμπειρες χώρες …

South Eastern Europe Women Business Angels Network – S.E.E.W.B.A.N Διαβάστε Περισσότερα »

Knowledge exchange – exchange of good practices for young people

Διάρκεια: 01/01/2021 – 30/04/2022 Knowledge exchange – exchange of good practices for young people Το Έργο KnowledgeExchange στοχεύει στην αύξηση των ικανοτήτων των επαγγελματιών που προέρχονται από ιδρύματα της περιφέρειας Λούμπλιν, στην Πολωνία, σε συνεργασία με νεαρούς ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παροχή φροντίδας και εκπαίδευσης. Σημαντικά στοιχεία του έργου: …

Knowledge exchange – exchange of good practices for young people Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόγραμμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δικτύωσης γυναικών

Διάρκεια: 01/09/2020 – 30/04/2021 Program for the development of entrepreneurial women networking Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης «Διαδρομές συνεργασίας – υποστήριξη φορέων που εφαρμόζουν διεθνή συνεργασία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση της Ανάπτυξη της Γνώσης 2014-2020 Άξονας Νο. IV. Κοινωνική καινοτομία και διακρατική συνεργασία, Μέτρα 4.3 Διακρατική συνεργασία Το έργο αναπτύχθηκε …

Πρόγραμμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δικτύωσης γυναικών Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top