News

KEYS! – Training for migrant education in Aveiro, Portugal

KEYS! – Training for migrant education in Aveiro, Portugal

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού μας έργου KEYS! From Migrant Education to VET–Developing Key Competences πραγματοποιήθηκε τριήμερο σεμινάριο, στις 6-8 Φεβρουαρίου 2024, στο Αβέιρο, της Πορτογαλίας. Το KEYS! Αποσκοπεί στην ανάπτυξη εργαλείων και δεξιοτήτων σε ενήλικες μετανάστες, με σκοπό την αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Στο σεμινάριο παρευρέθηκαν οι εταίροι του έργου, …

KEYS! – Training for migrant education in Aveiro, Portugal Διαβάστε Περισσότερα »

FOCUS: Foreign Language Opportunities for Children with Unique Skills

Kick-off for project FOCUS

The project FOCUS is being implemented under the Erasmus+ program, by ten participating organizations and educational centers from Greece, Cyprus, Lithuania, Italy, Slovenia and Spain, and its duration is from 01.11.2023 – 31.10.2026. The direct target groups are foreign language teachers in primary schools, school leaders, primary schools (public and private) and foreign language teachers. …

Kick-off for project FOCUS Διαβάστε Περισσότερα »

Meet the project ImpactFinance

Meet the project: ImpactFinance

“Sustainable personal finance decisions among young people for their financial wellbeing and sustainable impact to the world”   Το Ευρωπαϊκό έργο ImpactFinance στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εφαρμογής της συνέργειας μεταξύ της βιωσιμότητας και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των νέων, προκειμένου να επιλυθούν οι κοινωνικές προκλήσεις ευεξίας. Το έργο αυτό δεν θα περιλαμβάνει μόνο …

Meet the project: ImpactFinance Διαβάστε Περισσότερα »

WAST – Training for young people in Turin

WAST – Training for young people in Turin

Στις 4-8 Σεπτεμβρίου 2023 νέοι που ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού, και ειδικότερα γυναίκες, βρέθηκαν στο Τορίνο για το C1 Activity του Ευρωπαϊκού έργου WAST. Η δραστηριότητα φιλοξενήθηκε στον χώρο του Associazione Ergon a favore dei Sordi, που αποτελεί και έναν από τους εταίρους του έργου. Νέοι ηλικίας 18-30 χρονών, και ειδικότερα γυναίκες, συναντήθηκαν με …

WAST – Training for young people in Turin Διαβάστε Περισσότερα »

Ο οργανισμός μας, ο οποίος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα KEYS! From Migrant Education to VET - Developing Key Competences, πρόκειται να συμμετάσχει στην 4η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του έργου στη πόλη Maribor της Σλοβενίας στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2023. Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί από τον εταίρο του έργου, ACADEMIA, izobrazevanje in druge storitve d.o.o.
Οι εταίροι του έργου, κατά τη διάρκεια της 3ης Διακρατικής Συνάντησης Εταίρων στη Λευκωσία της Κύπρου τον Απρίλιο του 2023, συζήτησαν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή των τριών αποτελεσμάτων του έργου και τώρα είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν όλες τις εκκρεμείς δραστηριότητες και να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα. 
Τα κύρια αποτελέσματα: 
•	PR1: Διαδικτυακή εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς,
•	PR2: Μαθησιακό χαρτοφυλάκιο και εικονικό σύστημα υποστήριξης για τους μετανάστες που θα ήθελαν να εισέλθουν στην ΕΕΚ,
•	PR3: Εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων για εκπαιδευτές γλωσσών, εκπαιδευτές ένταξης, παρόχους ΕΕΚ και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. 
Μόλις οι εταίροι συμφωνήσουν και οργανώσουν τα επόμενα βήματα του έργου, τα αποτελέσματα θα είναι έτοιμα να δοκιμαστούν πιλοτικά στις σχετικές ομάδες-στόχους όπου θα δοκιμάζουν και θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του έργου ώστε να δώσουν τα σχόλιά τους στην κοινοπραξία για τη βελτίωση και τη διάδοση των εργαλείων που αναπτύχθηκαν.
Ανυπομονούμε για τη συνέχεια! 
Επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο KEYS! και τη σελίδα KEYS! στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες!

ΤΟ ΕΡΓΟ KEYS! ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ!

Ο οργανισμός μας, ο οποίος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα KEYS! From Migrant Education to VET – Developing Key Competences, πρόκειται να συμμετάσχει στην 4η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του έργου στη πόλη Maribor της Σλοβενίας στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2023. Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί από τον εταίρο του έργου, ACADEMIA, izobrazevanje in druge storitve d.o.o. …

ΤΟ ΕΡΓΟ KEYS! ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ! Διαβάστε Περισσότερα »

Invitation: Youth Participation for Sustainable Communities

You’re Invited! Youth Participation for Sustainable Communities

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού μας έργου EMYS-Engaging Marginalized Youth for Sustainability και των Erasmus+ Days, διοργανώνεται ένα Public Debate στις 12 Οκτωβρίου 2023, στις 18:00 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΚΟΔ07, αίθουσα 010. Σκοπός του έργου είναι η ενδυνάμωση των νέων και η ενεργός συμμετοχή στην κοινωνία, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη …

You’re Invited! Youth Participation for Sustainable Communities Διαβάστε Περισσότερα »

EMYS: Πραγματοποίηση Consultation Meetings & Public Debate στην Κύπρο

Συμμετέχουμε ως εταίρος στο έργο «EMYS-Engaging Marginalized Youth for Sustainability», το οποίο στοχεύει στην ενεργοποίηση των κινήτρων και την ενίσχυση της ικανότητας των νέων να αναλάβουν δράσεις και να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, οι νέοι θα γίνουν φορείς αλλαγής, εξοπλισμένοι για να υποστηρίξουν και να αντιμετωπίσουν …

EMYS: Πραγματοποίηση Consultation Meetings & Public Debate στην Κύπρο Διαβάστε Περισσότερα »

GreenTour – Διαδραστικός χάρτης για τον πράσινο τουρισμό για άτομα με αναπηρία

Οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Έργου GreenTour είναι Κύπρος, Ρουμανία, Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία. Άμεσες ομάδες: Άτομα με Αναπηρίες, Πάροχοι Υπηρεσιών Πράσινου Τουρισμού Έμμεσες ομάδες: Eνδιαφερόμενοι, Πάροχοι Τουριστικών Υπηρεσιών, Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων Αποτελέσματα Έργου:   IO1: Η Δημιουργία ενός Διαδραστικού Χάρτη – πράσινου τουρισμού για άτομα με αναπηρία. Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά …

GreenTour – Διαδραστικός χάρτης για τον πράσινο τουρισμό για άτομα με αναπηρία Διαβάστε Περισσότερα »

School Adapt

School Adapt: School adaptability as the key to develop a child’s potential

Το Ευρωπαϊκό έργο “School adaptability as the key to develop a child’s potential” – School Adapt, στο οποίο συμμετέχει o Οργανισμός μας, Centre for Competence Development Cyprus (COMCY), είναι εγκεκριμένο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. To έργο προτείνει την ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος που υποστηρίζει την προσαρμοστικότητα των παιδιών (6-14 ετών) σε …

School Adapt: School adaptability as the key to develop a child’s potential Διαβάστε Περισσότερα »

DOEER-Ψηφιακή και ανοιχτή εκπαίδευση για την ανθεκτικότητα με βάση την ισότητα

Ο οργανισμός Center for Competence Development Cyprus υποστηρίζει την ανθεκτικότητα της ισότητας μέσα στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την εργασία, προωθώντας το έργο DOEER το οποίο απευθύνεται σε καθηγητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, φοιτητές κάθε τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εμπλεκόμενους φορείς σε χώρους απασχόλησης και επιχειρήσεων κάθε τομέα (π.χ. υπαλλήλους, managers, κλπ.), άτομα που αναζητούν εργασία, …

DOEER-Ψηφιακή και ανοιχτή εκπαίδευση για την ανθεκτικότητα με βάση την ισότητα Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top