News

WAST – Training for young people in Turin

WAST – Training for young people in Turin

Στις 4-8 Σεπτεμβρίου 2023 νέοι που ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού, και ειδικότερα γυναίκες, βρέθηκαν στο Τορίνο για το C1 Activity του Ευρωπαϊκού έργου WAST. Η δραστηριότητα φιλοξενήθηκε στον χώρο του Associazione Ergon a favore dei Sordi, που αποτελεί και έναν από τους εταίρους του έργου. Νέοι ηλικίας 18-30 χρονών, και ειδικότερα γυναίκες, συναντήθηκαν με …

WAST – Training for young people in Turin Διαβάστε Περισσότερα »

Ο οργανισμός μας, ο οποίος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα KEYS! From Migrant Education to VET - Developing Key Competences, πρόκειται να συμμετάσχει στην 4η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του έργου στη πόλη Maribor της Σλοβενίας στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2023. Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί από τον εταίρο του έργου, ACADEMIA, izobrazevanje in druge storitve d.o.o.
Οι εταίροι του έργου, κατά τη διάρκεια της 3ης Διακρατικής Συνάντησης Εταίρων στη Λευκωσία της Κύπρου τον Απρίλιο του 2023, συζήτησαν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή των τριών αποτελεσμάτων του έργου και τώρα είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν όλες τις εκκρεμείς δραστηριότητες και να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα. 
Τα κύρια αποτελέσματα: 
•	PR1: Διαδικτυακή εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς,
•	PR2: Μαθησιακό χαρτοφυλάκιο και εικονικό σύστημα υποστήριξης για τους μετανάστες που θα ήθελαν να εισέλθουν στην ΕΕΚ,
•	PR3: Εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων για εκπαιδευτές γλωσσών, εκπαιδευτές ένταξης, παρόχους ΕΕΚ και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. 
Μόλις οι εταίροι συμφωνήσουν και οργανώσουν τα επόμενα βήματα του έργου, τα αποτελέσματα θα είναι έτοιμα να δοκιμαστούν πιλοτικά στις σχετικές ομάδες-στόχους όπου θα δοκιμάζουν και θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του έργου ώστε να δώσουν τα σχόλιά τους στην κοινοπραξία για τη βελτίωση και τη διάδοση των εργαλείων που αναπτύχθηκαν.
Ανυπομονούμε για τη συνέχεια! 
Επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο KEYS! και τη σελίδα KEYS! στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες!

ΤΟ ΕΡΓΟ KEYS! ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ!

Ο οργανισμός μας, ο οποίος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα KEYS! From Migrant Education to VET – Developing Key Competences, πρόκειται να συμμετάσχει στην 4η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του έργου στη πόλη Maribor της Σλοβενίας στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2023. Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί από τον εταίρο του έργου, ACADEMIA, izobrazevanje in druge storitve d.o.o. …

ΤΟ ΕΡΓΟ KEYS! ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ! Διαβάστε Περισσότερα »

Invitation: Youth Participation for Sustainable Communities

You’re Invited! Youth Participation for Sustainable Communities

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού μας έργου EMYS-Engaging Marginalized Youth for Sustainability και των Erasmus+ Days, διοργανώνεται ένα Public Debate στις 12 Οκτωβρίου 2023, στις 18:00 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΚΟΔ07, αίθουσα 010. Σκοπός του έργου είναι η ενδυνάμωση των νέων και η ενεργός συμμετοχή στην κοινωνία, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη …

You’re Invited! Youth Participation for Sustainable Communities Διαβάστε Περισσότερα »

EMYS: Πραγματοποίηση Consultation Meetings & Public Debate στην Κύπρο

Συμμετέχουμε ως εταίρος στο έργο «EMYS-Engaging Marginalized Youth for Sustainability», το οποίο στοχεύει στην ενεργοποίηση των κινήτρων και την ενίσχυση της ικανότητας των νέων να αναλάβουν δράσεις και να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, οι νέοι θα γίνουν φορείς αλλαγής, εξοπλισμένοι για να υποστηρίξουν και να αντιμετωπίσουν …

EMYS: Πραγματοποίηση Consultation Meetings & Public Debate στην Κύπρο Διαβάστε Περισσότερα »

GreenTour – Διαδραστικός χάρτης για τον πράσινο τουρισμό για άτομα με αναπηρία

Οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Έργου GreenTour είναι Κύπρος, Ρουμανία, Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία. Άμεσες ομάδες: Άτομα με Αναπηρίες, Πάροχοι Υπηρεσιών Πράσινου Τουρισμού Έμμεσες ομάδες: Eνδιαφερόμενοι, Πάροχοι Τουριστικών Υπηρεσιών, Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων Αποτελέσματα Έργου:   IO1: Η Δημιουργία ενός Διαδραστικού Χάρτη – πράσινου τουρισμού για άτομα με αναπηρία. Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά …

GreenTour – Διαδραστικός χάρτης για τον πράσινο τουρισμό για άτομα με αναπηρία Διαβάστε Περισσότερα »

School Adapt

School Adapt: School adaptability as the key to develop a child’s potential

Το Ευρωπαϊκό έργο “School adaptability as the key to develop a child’s potential” – School Adapt, στο οποίο συμμετέχει o Οργανισμός μας, Centre for Competence Development Cyprus (COMCY), είναι εγκεκριμένο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. To έργο προτείνει την ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος που υποστηρίζει την προσαρμοστικότητα των παιδιών (6-14 ετών) σε …

School Adapt: School adaptability as the key to develop a child’s potential Διαβάστε Περισσότερα »

DOEER-Ψηφιακή και ανοιχτή εκπαίδευση για την ανθεκτικότητα με βάση την ισότητα

Ο οργανισμός Center for Competence Development Cyprus υποστηρίζει την ανθεκτικότητα της ισότητας μέσα στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την εργασία, προωθώντας το έργο DOEER το οποίο απευθύνεται σε καθηγητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, φοιτητές κάθε τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εμπλεκόμενους φορείς σε χώρους απασχόλησης και επιχειρήσεων κάθε τομέα (π.χ. υπαλλήλους, managers, κλπ.), άτομα που αναζητούν εργασία, …

DOEER-Ψηφιακή και ανοιχτή εκπαίδευση για την ανθεκτικότητα με βάση την ισότητα Διαβάστε Περισσότερα »

KEYS! From Migrant Education to VET – Developing Key Competences

Είναι εξαιρετικά σημαντικό όλοι οι μετανάστες εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα μακροχρόνιας σταδιοδρομίας, δια βίου μάθησης, βιώσιμης απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. Για αυτό τον λόγο, το έργο KEYS! διερευνά τις τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης των μεταναστών και μοιράζεται την ευαισθητοποίηση για τη σημασία των βασικών ικανοτήτων μεταξύ των παροχών εκπαίδευσης.   Στόχοι του …

KEYS! From Migrant Education to VET – Developing Key Competences Διαβάστε Περισσότερα »

Καλές πρακτικές για την προστασία νέων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού

Ο μη κυβερνητικός οργανισμός COMCY (CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS), ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την στήριξη ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες, σε συνεργασία με τον Πολωνικό οργανισμό OIC Poland (Polish Foundation of the Opportunities Industrialization Centers) διαχειρίζονται το πρόγραμμα Knowledge exchange το οποίο αποσκοπεί στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ επαγγελματιών στον τομέα της κοινωνικής …

Καλές πρακτικές για την προστασία νέων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού Διαβάστε Περισσότερα »

InclEUsion: Καταπολέμηση Διπλών Διακρίσεων δίνοντας φωνή σε μετανάστες με αναπηρία

Ο οργανισμός μας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου InclEUsion, συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+,  διοργανώνει εκδήλωσή με θέμα την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών με αναπηρίες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου, θα συζητηθούν από έμπειρους ομιλητές & ομιλήτριες θέματα όπως κενά και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν άτομα με μεταναστευτική βιογραφία και άτομα …

InclEUsion: Καταπολέμηση Διπλών Διακρίσεων δίνοντας φωνή σε μετανάστες με αναπηρία Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top