ΕΡΓΑ

Support Young Women and Proffessionals – in the field of alternative and sustainable tourism

Διάρκεια: 01.05.2022 – 01.05.2024 To WAST είναι ένα διετές έργο που στοχεύει να ενδυναμώσει κυρίως τις νέες γυναίκες και τους νέους στο τουριστικό τομέα, εμπλέκοντας τες σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη δημιουργία μοναδικών βιώσιμων και εναλλακτικών περιηγήσεων, εμπλέκοντας τες στη πολιτιστική τους κληρονομιά και στηρίζοντας τους στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Σκοπός Υποστήριξη νεαρών …

Support Young Women and Proffessionals – in the field of alternative and sustainable tourism Διαβάστε Περισσότερα »

i-learn4health | Health promotion and health education in children through Digital Game-Based Learning

Διάρκεια: 28.02.2022 – 28.02.2025 Το έργο iLearn4Health υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 8 φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία, και Ισπανία. Στόχος του είναι η ένταξη μιας ευρύτερης κουλτούρας υγείας και υγιεινής στις διαδικασίες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εντάσσοντας παράλληλα ψηφιακά εργαλεία προς τον σκοπό αυτό. Σκοπός Η ανάπτυξη μιας επιστημονικής …

i-learn4health | Health promotion and health education in children through Digital Game-Based Learning Διαβάστε Περισσότερα »

GreenTour – Interactive map for green tourism for people with disabilities 2

Διάρκεια: 01/02/2022 – 31/01/2024 GreenTour – Interactive map for green tourism for people with disabilities 2 Η COMCY συμμετέχει στο έργο του Erasmus+ GreenTour που έχει θέσει ως γενικό σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και την καλύτερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στις υπάρχουσες δυνατότητες πράσινου τουρισμού και την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην …

GreenTour – Interactive map for green tourism for people with disabilities 2 Διαβάστε Περισσότερα »

EMYS – Engaging Marginalised Youth for Sustainability – EMYS/ΕΜΕΙΣ

Διάρκεια: 01/03/2022 – 28/02/2024 EMYS – Engaging Marginalised Youth for Sustainability – EMYS/ΕΜΕΙΣ Το Engaging Marginalized Youth for Sustainability είναι ένα διετές έργο που σκοπεύει να δώσει κίνητρα και να ενισχύσει την ικανότητα των νέων να αναλάβουν δράσεις και να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι …

EMYS – Engaging Marginalised Youth for Sustainability – EMYS/ΕΜΕΙΣ Διαβάστε Περισσότερα »

KEYS! – From Migrant Education to VET – Developing Key Competences

Διάρκεια: 01/01/2022 – 31/07/2024 Ο κύριος σκοπός του έργου είναι να διερευνήσει τις τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης μεταναστών. Υπάρχει η ανάγκη της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη σημασία των βασικών ικανοτήτων μεταξύ των παροχών εκπαίδευσης ώστε αυτές να γίνουν ορατές και να δοθούν τα εργαλεία για την ανάπτυξή τους στην εκπαίδευση. Αυτό χρειάζεται για …

KEYS! – From Migrant Education to VET – Developing Key Competences Διαβάστε Περισσότερα »

School Adapt: School adaptability as the key to develop a child’s potential

Διάρκεια: 01/09/2020 – 31/08/2023 Η COMCY συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο School Adapt, το οποίο προτείνει την ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος που υποστηρίζει την προσαρμοστικότητα των παιδιών (6-14 ετών) σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή σχολείων, εμπειρογνωμόνων και γονέων. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: – Προώθηση της προσαρμοστικότητας και του …

School Adapt: School adaptability as the key to develop a child’s potential Διαβάστε Περισσότερα »

SenQuality – Preparation for later life

Διάρκεια: 01/11/2020- 31/10/2022 SenQuality – Preparation for later life H COMCY συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SenQuality που ασχολείται με τη προετοιμασία των μεσηλίκων ατόμων για την ένταξη τους στη Τρίτη ηλικία, προκειμένου να τους ενημερώσει για την ανάγκη προετοιμασίας για μελλοντική ζωή και να τους υποστηρίξει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα. Τα αποτελέσματα του έργου βασίζονται κυρίως σε …

SenQuality – Preparation for later life Διαβάστε Περισσότερα »

TuDOrs: Turning the Learning Disabilities into Opportunities

Διάρκεια: 01/10/2020 – 30/11/2022 TuDOrs: Turning the Learning Disabilities into Opportunities Η COMCY συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο TuDOrs που στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των δασκάλων / εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στη διδασκαλία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ). Το έργο επικεντρώνεται στην ανεπαρκή γνώση ως προς τον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών και στην προώθηση ενός …

TuDOrs: Turning the Learning Disabilities into Opportunities Διαβάστε Περισσότερα »

Co-education in Green

Διάρκεια: 01/11/2020-31/10/2022 Co-education in Green H COMCY συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο Co–educationinGreen που στοχεύει στην προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω έργων, με κύρια ομάδα στόχου εκπαιδευτές ενηλίκων, με τη συμμετοχή εκπαιδευομένων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση των ικανοτήτων και των ηγετικών δεξιοτήτων των …

Co-education in Green Διαβάστε Περισσότερα »

E-learning platform for up-skilling in fund-raising practice, financial digital literacy in NGO management- e-PATTERNS

Διάρκεια: 01/09/2019 – 31/05/2022 E-learning platform for up-skilling in fund-raising practice, financial digital literacy in NGO management- e-PATTERNS Το έργο E-learning platform for up-skilling in fund-raising practice, financial digital literacy in NGO management– e-PATTERNS στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ατόμων (άνω των 30 ετών) που εργάζονται σε μικρούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) για την υποστήριξη των εργασιών τους στην συγκέντρωση χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους μέσω …

E-learning platform for up-skilling in fund-raising practice, financial digital literacy in NGO management- e-PATTERNS Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top