Διάρκεια:

31/01/2019 – 31/07/2021

motivatEyoUth: Preventing the Early School Leaving phenomenon in the EU through practical and innovative solutions

Ο οργανισμός COMCY συμμετέχει στο Erasmus+ έργο motivatEyoUth που στοχεύει στην υποστήριξη επαγγελματιών που δουλεύουν με νέους (14-24 ετών) και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους μέσω μάθησης προσανατολισμένης στις ικανότητες για την πρόληψη και τη μείωση της Πρόωρης εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ), καθώς και για να ενθαρρύνει τη νεολαία να συνεχίσει σε πορείες βιώσιμης εξέλιξης.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι να:

– δημιουργηθεί πρόγραμμα αναγνώρισης, πρόληψης και παρέμβασης ΠΕΣ μέσω καινοτόμων εργαλείων και δραστηριοτήτων

– παρέχει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση σε επαγγελματίες που ασχολούνται άμεσα με τη νεολαία μέσω ανοικτής εκπαίδευσης και καινοτόμων πρακτικών\

– δημιουργηθούν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά υλικά και μεθοδολογίες για τους επαγγελματίες

– ενθαρρυνθεί η νεολαία με καινοτόμες μεθοδολογίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ποικίλες ανάγκες των νέων μαθητών σήμερα

– μειωθούν τα επίπεδα ΠΕΣ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Τα παραδοτέα του έργου:

  1. Εργαλειοθήκη για εμπειρογνώμονες
  2. Διαδικτυακό παιχνίδι “Ταξίδι στο μέλλον σας”
  3. Εργαλείο ΤΠΕ για αξιολόγηση των ικανοτήτων
  4. Ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από οργανισμούς από πέντε ευρωπαϊκές χώρες: την Ιταλία (Petit Pas – Συντονιστής Έργου), την Κύπρο (COMCY), την Πολωνία (OIC Poland Foundation), Ισπανία (Associacio Programes Educatius Open Europe) και Πορτογαλία (Universidade do Porto).

Scroll to Top