Διάρκεια:

01/09/2020 – 30/04/2021

Πρόγραμμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δικτύωσης γυναικών

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης «Διαδρομές συνεργασίας – υποστήριξη φορέων που εφαρμόζουν διεθνή συνεργασία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση της Ανάπτυξη της Γνώσης 2014-2020 Άξονας Νο. IV. Κοινωνική καινοτομία και διακρατική συνεργασία, Μέτρα 4.3 Διακρατική συνεργασία

Το έργο αναπτύχθηκε ως επέκταση του έργου “Η επιτυχία μιας γυναίκας – έκδοση II” που υλοποιήθηκε από το OIC Poland Foundation. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση του επιπέδου επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής δραστηριότητας των κατοίκων της επαρχίας Lublin στην Πολωνία, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ίδρυση και τη λειτουργία της επιχείρησης.

Για την ολοκλήρωση της προσφοράς του έργου “Η επιτυχία μιας γυναίκας – Έκδοση II”, έχει αναληφθεί διεθνική συνεργασία για την ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη των επιχειρηματιών.

Ιστορικό έργου

Ένα από τα προβλήματα είναι η έλλειψη συστημικών μοντέλων και εργαλείων για τη δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων γυναικών. Η έκθεση του Πολωνικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων “Επιχειρηματικότητα των γυναικών στην Πολωνία”, ως κύρια σύσταση, υποδεικνύει ότι:

“Απαιτούνται εξατομικευμένες ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη την εκτεταμένη ιδιαιτερότητα ενός δεδομένου παραλήπτη: επαγγελματική βοήθεια για έναν δεδομένο επιχειρηματία, καθοδήγηση. Προτείνεται επίσης η δημιουργία δικτύων υποστήριξης που θα εστιάζουν στις γυναίκες επιχειρηματίες με τη μορφή ομάδων.”

Κατά την προετοιμασία του αποτελέσματος, δηλ. τη μεθοδολογία για τη δημιουργία και τη λειτουργία γυναικείων επιχειρηματικών δικτύων, γυναικείων δικτύων αγγέλων, και την κατάρτιση σε αποτελεσματικές επιχειρηματικές παρουσιάσεις, θα χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία του Εταίρου για την υλοποίηση του έργου “Γυναικείο Επιχειρηματικό Δίκτυο Αγγέλων Νοτιοανατολικής Ευρώπης”

Αποτελέσματα Έργου:

Η κοινοπραξία αναμένεται να επιτύχει τους στόχους του έργου μέσω της ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας για τη δημιουργία και τη λειτουργία των γυναικείων επιχειρηματικών δικτύων με εργαλεία:

– μεθοδολογία για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρηματικών δικτύων γυναικών,

– μεθοδολογία για τη δημιουργία ενός δικτύου γυναικείων επιχειρηματικών αγγέλων για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις,

– εργαστήριο προώθησης για τις γυναίκες για την αποτελεσματική επιχειρηματική παρουσίαση.

Scroll to Top