Διάρκεια:

01/11/2020- 31/10/2022

SenQuality – Preparation for later life

H COMCY συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SenQuality που ασχολείται με τη προετοιμασία των μεσηλίκων ατόμων για την ένταξη τους στη Τρίτη ηλικία, προκειμένου να τους ενημερώσει για την ανάγκη προετοιμασίας για μελλοντική ζωή και να τους υποστηρίξει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα. Τα αποτελέσματα του έργου βασίζονται κυρίως σε εννιά διαφορετικούς τομείς που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός εργαλείου που θα υποστηρίζει τη καλή ποιότητα ζωής σε διαφορετικούς τομείς της ζωής τους. Οι εννιά διαφορετικοί τομείς είναι: Οικονομικά, Ψυχική και Φυσική κατάσταση, Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και Εξαιρετικές καταστάσεις, Στέγαση, Εξωτερική εμφάνιση, Κοινωνικές σχέσεις, Υγεία, Δραστηριότητες αναψυχής και τρόπος ζωής, Εργασία και απασχόληση. Τα κύρια αποτελέσματα του έργου:
  • Πακέτο πληροφοριών για τους τομείς προετοιμασίας με περιγραφή των τομέων και των αναγκών που σχετίζονται με τα άτομα αυτά, καθώς και πληροφορίες και συμβουλές
  • Μεθοδολογικό πλαίσιο για το προβληματισμό και την αξιολόγηση της προετοιμασίας για την ένταξη στη Τρίτη ηλικία- αξιολόγηση, αυτό-αναστοχασμός, σχέδιο δράσης στους εννέα σχετικούς τομείς
  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα για μελλοντικό σχεδιασμό όπου θα είναι και το κύριο αποτέλεσμα του έργου που θα συνδυάζει όλα τα άλλα αποτελέσματα
Οι κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 7 οργανισμούς της ΕΕ από 6 διαφορετικές χώρες. Μαζί με την COMCY (Κύπρος), οι άλλοι προέρχονται από την Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Λιθουανία.
Scroll to Top