Διάρκεια:

01/01/2021 – 30/04/2022

Knowledge exchange – exchange of good practices for young people

Το Έργο KnowledgeExchange στοχεύει στην αύξηση των ικανοτήτων των επαγγελματιών που προέρχονται από ιδρύματα της περιφέρειας Λούμπλιν, στην Πολωνία, σε συνεργασία με νεαρούς ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παροχή φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σημαντικά στοιχεία του έργου:

– Ανάπτυξη μεθοδολογίας για συνεργασία με νέους

– Εστίαση στην εκπαιδευτική, θεραπευτική, κοινωνικοποίηση και αποκατάσταση

– Υποστήριξη των οικογενειών τους και του συστήματος ανάδοχης φροντίδας

Η διαδικασία του έργου είναι να οργανωθούν 8 ομάδες με συνολικά 40 επαγγελματίες εκπαίδευσης για να ταξιδέψουν στην Κύπρο και την COMCY για 5ήμερες επισκέψεις μελέτης. Θα είναι σε θέση να επισκεφθούν και να γνωρίσουν το προσωπικό άλλων ιδρυμάτων που εργάζονται με νέους στην Κύπρο και να μάθουν τις μεθόδους εργασίας τους.

Διάρκεια: 01/01/2021 – 30/04/2022

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από το Polish Foundation of the Opportunities Industrialization Centers “OIC Poland” και την COMCY – Centre for Competence Development Cyprus (Κύπρος)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Γνώσης Εκπαίδευση και στο πλαίσιο Άξονας Προτεραιότητας IV Κοινωνική Καινοτομία και Διεθνική Συνεργασία, Μέτρο 4.2 Διακρατικά Προγράμματα Κινητικότητας.

Scroll to Top