Διάρκεια:

01.05.2022 – 01.05.2024

Support Young Women and Proffessionals – in the field of alternative and sustainable tourism

To WAST είναι ένα διετές έργο που στοχεύει να ενδυναμώσει κυρίως τις νέες γυναίκες και τους νέους στο τουριστικό τομέα, εμπλέκοντας τες σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη δημιουργία μοναδικών βιώσιμων και εναλλακτικών περιηγήσεων, εμπλέκοντας τες στη πολιτιστική τους κληρονομιά και στηρίζοντας τους στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Σκοπός

 • Υποστήριξη νεαρών αποφοίτων και σπουδαστών από τον τομέα της ξενάγησης και του τουρισμού μέσω ψηφιακών και εκπαιδευτικών εργαλείων για να αποκτήσουν πολύτιμες μεταβιβάσιμες δεξιότητες κι να ενισχύσουν τα προγράμματα σπουδών τους για να εισέλθουν στον εργασιακό τουρισμό
 • Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και νέων δικτύων συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας μέσω της μη τυπικής μάθησης με τη δημιουργίας ενός διαδικτυακού χώρου όπου θα υπάρχουν ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ νέων επαγγελματιών
 • Βελτίωση της προσφοράς εναλλακτικών μορφών ξεναγήσεων και προώθησης τουριστικών προορισμών μέσω ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος που φέρνει κοντά νέους επαγγελματίες και τουρίστες
 • Προώθηση της ενεργού συμμετοχής καλλιτεχνών που ενδιαφέρονται για τον τομέα του τουρισμού (π.χ. φωτογράφοι, μουσικοί κλπ.) για την αύξηση του ποσοστού τουρισμού στους εμπλεκόμενους προορισμούς

Στόχοι

Άμεσα

 • Γυναίκες απόφοιτες ή φοιτήτριες στον τομέα του τουρισμού και της ξενάγησης

Έμμεσα

 • νεαρές γυναίκες επαγγελματίες και καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται για τον τομέα του τουρισμού (φωτογράφοι, μουσικοί, γραφίστες), συμπεριλαμβανομένων των νέων από ευάλωτες ομάδες
 • ΜΚΟ νεολαίας
 • ΜΚΟ για μετανάστες και πρόσφυγες
 • Τουριστικές εταιρείες & πρακτορεία
 • Τμήματα τουρισμού σε πανεπιστήμια και κολέγια
 • Τμήματα εργασίας (για γυναίκες και μετανάστες)

Αποτελέσματα έργου

1: Οδηγός #WAST για παροχή και ενίσχυση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό σε θεματικές εναλλακτικών και βιώσιμων περιηγήσεων μέσω διαδραστικών και πρακτικών προσεγγίσεων

2: Εναλλακτικός ψηφιακός χάρτης που θα αποτελέσει μια διαδικτυακή πηγή βασικών πληροφοριών και κατάλογο για τουρίστες και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για εναλλακτικό και βιώσιμο τουρισμό

3: Online Space Community, ένα διαδικτυακό περιβάλλον που θα δώσει ευκαιρίες για συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ νέων επαγγελματικών και καλλιτεχνών καθώς και πιθανών τουριστών

Scroll to Top