Διάρκεια:

01/01/2022 – 31/12/2024

EQ Students- Developing students’ emotional intelligence

Το EQstudents είναι πρόγραμμα Erasmus+ και έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ) παιδιών και εφήβων (6-15 ετών) αναπτύσσοντας, δοκιμάζοντας και εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα που υποστηρίζεται με την ενεργή συμμετοχή σχολείων πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονέων, ειδικών και των εταίρων του έργου. Στοχεύει επίσης να ενισχύσει την άμεση ανάγκη της εκπαιδευτικής κοινότητας να μεγαλώσει μια συναισθηματικά έξυπνη γενιά.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

– Η ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ) παιδιών σχολικής ηλικίας (6-15 ετών) με την ενεργό συμμετοχή σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονέων, ειδικών και των εταίρων του έργου στις συμμετέχουσες χώρες.

– Η ανάπτυξη της ικανότητας των δασκάλων και των ειδικών για τη διδασκαλία της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών.

– Η υποστήριξη των γονέων στην ανατροφή συναισθηματικά έξυπνων παιδιών

– Η προστασία των πιο ευάλωτων των παιδιών από τις επιπτώσεις της πανδημίας που απειλεί της συναισθηματική τους ανάπτυξη

– Η ενίσχυση της συνεργασίας σχολείων, οργανισμών, εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων από τις χώρες που λαμβάνουν μέρος στο έργο, προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στον εκπαιδευτικό τομέα.

– Η προώθηση της συνεκπαίδευσης παρέχοντας σε όλους τους μαθητές πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ίση πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, δωρεάν υπηρεσίες, στο διαγνωστικό εργαλείο, σε άλλες δραστηριότητες και πόρους.

– Η προώθηση της ανάπτυξης των συνιστωσών της συναισθηματικής νοημοσύνης στα εθνικά εκπαιδευτικό συστήματα.

– Να συνεισφέρει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη γενεών με συναισθηματική ευφυΐα

Κατά την υλοποίηση του έργου θα αναπτυχθούν τα πιο κάτω αποτελέσματα:

  • Μοντέλο εργασίας για μαθητές 6-10 ετών για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης
  • Μοντέλο εργασίας για μαθητές 11-15 ετών για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης
  • Εργαλείο αξιολόγησης της συναισθηματικής νοημοσύνης για μαθητές ηλικίας 11-15
  • Ένα επιμορφωτικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και γονείς σχετικά με την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών/παιδιών τους
  • Υβριδικό παιχνίδι για παιδιά 11-15 ετών.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από εταίρους που βρίσκονται στην Κύπρο (COMCY & Ιδιωτικό σχολείο Ολύμπιον), την Πολωνία (συντονιστής), την Ιταλία, την Ρουμανία και την Ελλάδα.

Scroll to Top