Διάρκεια:

01/02/2022 – 31/01/2024

GreenTour – Interactive map for green tourism for people with disabilities 2

Η COMCY συμμετέχει στο έργο του Erasmus+ GreenTour που έχει θέσει ως γενικό σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και την καλύτερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στις υπάρχουσες δυνατότητες πράσινου τουρισμού και την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην τουριστική βιομηχανία.

Στόχοι:

– Ανάπτυξη Διαδραστικού χάρτη για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρίες να σχεδιάσουν, να πραγματοποιήσουν και να απολαύσουν πράσινα τουριστικά ταξίδια, με πιο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και να εξερευνήσουν όλες τις πράσινες τουριστικές προσφορές που μπορεί να προσφέρει η χώρα

– Η παρακίνηση των ατόμων με αναπηρίες να ζήσουν μια ενεργή ζωή, να κάνουν τουρισμό και να γίνουν πραγματικοί παράγοντες της περιβαλλοντικής αλλαγής μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων και στοχευμένων προσεγγίσεων διδασκαλίας

– Η αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των ανθρώπων σχετικά με την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τουριστικών ταξιδιών και να κάνουν πράσινες επιλογές κατά την οργάνωση και διάρκεια του ταξιδιού.

– Ενθάρρυνση των τουριστικών παρόχων για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρίες και συμπερίληψη περισσότερο βιώσιμων προσφορών για τους επισκέπτες τους στις υπηρεσίες του χαρτοφυλακίου τους

– Υποστήριξη στις ομάδες-στόχους σχετικά με τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων διαδικτυακών τεχνολογιών προς όφελός τους και αξιοποίησή τους στο έπακρο κατά την εξερεύνηση των δυνατοτήτων του πράσινου τουρισμού.

Αποτελέσματα Έργου:

– Διαδραστικός χάρτης πράσινου τουρισμού για άτομα με αναπηρία – μια διαδικτυακή εφαρμογή που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες για πράσινο τουρισμό στις χώρες των εταίρων

– Πράσινο Ταξιδιωτικό Εγχειρίδιο για άτομα με αναπηρίες για το πώς να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν τα πράσινα τουριστικά ταξίδια τους.

– Πράσινο Τουριστικό Εγχειρίδιο για τουριστικούς παρόχους – πώς να είναι πιο βιώσιμοι στην παροχή των τουριστικών τους υπηρεσιών και να επεκτείνουν το υπάρχον τουριστικό χαρτοφυλάκιο με νέες πράσινες και οικολογικο-τουριστικές προσφορές.

– Εγχειρίδιο για μέντορες – ένας οδηγός με τη μεθοδολογία για τον τρόπο αλληλεπίδρασης και υποστήριξης των τουριστικών παρόχων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους βιωσιμότητας

– Επιλέξτε το βιλιάριο Green Tourism – για την προώθηση του πράσινου τουρισμού μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον πράσινο τουρισμό, καλές πρακτικές, ιστορίες επιτυχίας, Συμβουλές/στρατηγικές για συν-σχεδιασμό προσιτών τουριστικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους φορείς

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από εταίρους από την Κύπρο (COMCY, Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού), τη Ρουμανία (συντονιστής), την Ισπανία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία.

Scroll to Top