Τελευταία Νέα & Άρθρα

incleusionΤο έργο inclEUsion θα υλοποιηθεί μέσα από μία στρατηγική συνεργασία μεταξύ έξι Ευρωπαϊκών οργανισμών από πέντε διαφορετικές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία).

Στόχος του έργου inclEUsion

Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση των πολλαπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες με αναπηρίες στην Ευρώπη και την καταπολέμηση τους μέσω της δημιουργίας νέων μεθόδων προσέγγισης και εργαλείων (όπως μη-τυπικής και άτυπης μάθησης) υποστήριξης των εκπαιδευτών που εργάζονται με τις συγκεκριμένες ομάδες. 

Περισσότερα

epatterns

Το έργο e-PATTERNS, είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ έξι εταίρων/οργανισμών από έξι διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Φιλανδία, Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία). Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων ατόμων (άνω των 30 ετών) που εργάζονται σε μικρούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) για την υποστήριξη των εργασιών τους στην συγκέντρωση χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους μέσω νέων τεχνολογιών.

Περισσότερα

motivatEyoUth mult

Τι είναι το έργο motivatEyoUth;

Το έργο στοχεύει στην πρόληψη του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μέσω πρακτικών και καινοτόμων λύσεων και επικεντρώνεται σε δύο στάδια:

  1. Δράσεις πρόληψης για τους νέους που είναι επιρρεπείς σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου για πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου
  2. Μέτρα παρέμβασης και δράσεις για νέους που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο

Περισσότερα

SINE

Το έργο Special Intimacy Needs Educator, είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ έξι εταίρων/οργανισμών από πέντε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Λετονία, Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία και Κύπρο). Σκοπός του έργου είναι να διαδώσει και να προωθήσει στην Ευρώπη ένα νέο ρόλο, τον ρόλο του ειδικού εκπαιδευτή σε θέματα συναισθηματικής και σεξουαλικής αγωγής των ατόμων με ειδικές ικανότητες.

Περισσότερα

new 5

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 διοργανώθηκε εκδήλωση προσέγγισης επενδυτών από τον ΜΚΟ Centre for Competence Development Cyprus (COMCY) με την σημαντική υποστήριξη του IDEA Incubator – Accelerator. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στα πλαίσια της συμμετοχής του οργανισμού στο Ευρωπαϊκό έργο South Eastern Europe Women Business Angels Network (S.E.E.W.B.A.N), το οποίο προσφέρει υποστήριξη σε γυναικείες επιχειρήσεις.

Περισσότερα