Τελική Διακρατική Συνάντηση/Συνέδριο του Έργου GreenTour

Τελική Διακρατική Συνάντηση/Συνέδριο του Έργου GreenTour

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, GreenTour, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τελευταία διακρατική συνάντηση μεταξύ των οργανισμών της Κοινοπραξίας, την 20η Μαρτίου 2024, στην πόλη Σαλαμάνκα της Ισπανίας. Το εν λόγω έργο, έχει ως σκοπό την καλύτερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στις υπάρχουσες δομές που σχετίζονται με τον πράσινο τουρισμό, αλλά και την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην τουριστική βιομηχανία. Η ατζέντα της συνάντησης περιέλαβε μία εποικοδομητική συζήτηση αναφορικά με το επίπεδο των τελευταίων δραστηριοτήτων που υπολείπονται από κάθε εταίρο ώστε να γίνει η τελική παρουσίαση υπό μορφή συνεδρίου των τελικών παραδοτέων του έργου. Επιπροσθέτως, συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η πιλοτική δοκιμή των τελικών παραδοτέων αλλά και το πλαίσιο με το οποίο θα διοργανωθούν τα συνέδρια που στοχεύουν στη διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων του.

Παράλληλα, την 2η ημέρα του έργου, πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο της Κοινοπραξίας που αφορούσε τη διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων του στο Ιστορικό Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου συζητήθηκαν θέματα όπως τον τρόπο με τον οποίο η Προσβασιμότητα δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις τουριστικές επιχειρήσεις, παρουσιάστηκε ο τρόπος που ο φορέας διοργάνωσης του Συνεδρίου, το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα, διαχρονικά συμβάλλει στις ενέργειες της Προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενώ τέλος, το κάθε μέλος της Κοινοπραξίας αναφέρθηκε στο πως το έργο συνδέεται με το όραμα του κάθε οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο GreenTour αλλά και τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ή επέρχονται, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://greentour.usal.es/

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 6 οργανισμούς:

Μείνετε συντονισμένοι για τη συνέχεια και για νέες πληροφορίες σχετικά με τα επόμενα Συνέδρια του προγράμματος!

Scroll to Top