Ο οργανισμός μας, ο οποίος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα KEYS! From Migrant Education to VET - Developing Key Competences, πρόκειται να συμμετάσχει στην 4η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του έργου στη πόλη Maribor της Σλοβενίας στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2023. Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί από τον εταίρο του έργου, ACADEMIA, izobrazevanje in druge storitve d.o.o.
Οι εταίροι του έργου, κατά τη διάρκεια της 3ης Διακρατικής Συνάντησης Εταίρων στη Λευκωσία της Κύπρου τον Απρίλιο του 2023, συζήτησαν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή των τριών αποτελεσμάτων του έργου και τώρα είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν όλες τις εκκρεμείς δραστηριότητες και να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα. 
Τα κύρια αποτελέσματα: 
•	PR1: Διαδικτυακή εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς,
•	PR2: Μαθησιακό χαρτοφυλάκιο και εικονικό σύστημα υποστήριξης για τους μετανάστες που θα ήθελαν να εισέλθουν στην ΕΕΚ,
•	PR3: Εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων για εκπαιδευτές γλωσσών, εκπαιδευτές ένταξης, παρόχους ΕΕΚ και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. 
Μόλις οι εταίροι συμφωνήσουν και οργανώσουν τα επόμενα βήματα του έργου, τα αποτελέσματα θα είναι έτοιμα να δοκιμαστούν πιλοτικά στις σχετικές ομάδες-στόχους όπου θα δοκιμάζουν και θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του έργου ώστε να δώσουν τα σχόλιά τους στην κοινοπραξία για τη βελτίωση και τη διάδοση των εργαλείων που αναπτύχθηκαν.
Ανυπομονούμε για τη συνέχεια! 
Επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο KEYS! και τη σελίδα KEYS! στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες!

ΤΟ ΕΡΓΟ KEYS! ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ!

Ο οργανισμός μας, ο οποίος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα KEYS! From Migrant Education to VET – Developing Key Competences, πρόκειται να συμμετάσχει στην 4η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του έργου στη πόλη Maribor της Σλοβενίας στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2023. Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί από τον εταίρο του έργου, ACADEMIA, izobrazevanje in druge storitve d.o.o.

Οι εταίροι του έργου, κατά τη διάρκεια της 3ης Διακρατικής Συνάντησης Εταίρων στη Λευκωσία της Κύπρου τον Απρίλιο του 2023, συζήτησαν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή των τριών αποτελεσμάτων του έργου και τώρα είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν όλες τις εκκρεμείς δραστηριότητες και να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα.

Τα κύρια αποτελέσματα:

  • PR1: Διαδικτυακή εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς,
  • PR2: Μαθησιακό χαρτοφυλάκιο και εικονικό σύστημα υποστήριξης για τους μετανάστες που θα ήθελαν να εισέλθουν στην ΕΕΚ,
  • PR3: Εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων για εκπαιδευτές γλωσσών, εκπαιδευτές ένταξης, παρόχους ΕΕΚ και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Μόλις οι εταίροι συμφωνήσουν και οργανώσουν τα επόμενα βήματα του έργου, τα αποτελέσματα θα είναι έτοιμα να δοκιμαστούν πιλοτικά στις σχετικές ομάδες-στόχους όπου θα δοκιμάζουν και θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του έργου ώστε να δώσουν τα σχόλιά τους στην κοινοπραξία για τη βελτίωση και τη διάδοση των εργαλείων που αναπτύχθηκαν.

Ανυπομονούμε για τη συνέχεια!

Επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο KEYS! και τη σελίδα KEYS! στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες!

Scroll to Top