Διάρκεια:

01/03/2017 – 28/02/2018

Knowledge exchange – exchange of good practices for the youth

Κύριος στόχος του έργου είναι η παροχή ευκαιριών σε οργανισμούς και εμπειρογνώμονες από την Πολωνία για την απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με τις ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Κύπρο, με επίκεντρο τη νεολαία, προερχόμενη από ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.

COMCY συνεργάζεται με διάφορες Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και δημόσιους οργανισμούς, οι εμπειρογνώμονες των οποίων ασχολούνται άμεσα με τους νέους που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας. Τέτοιοι ειδικοί είναι εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, φοιτητές από σχετικούς τομείς σπουδών, εθελοντές και άλλοι.

Οι βασικές ικανότητες που αποκτούν οι παραπάνω εμπειρογνώμονες, μετά τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια και επισκέψεις μελέτης του COMCY είναι η χρήση νέων πρακτικών και μεθόδων για τη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων συμπεριφοράς προς τους νέους (ατομικό και ομαδικό επίπεδο). Επιπλέον, οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν πολύτιμα και ενημερωμένα υλικά / εργαλεία / μεθόδους για την πραγματοποίηση της παρέμβασής τους και εκπαιδευτικές συνεδρίες με τις ομάδες στόχους.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι ο παράγοντας ΠΡΟΛΗΨΗ είναι επίσης ένα ζωτικό όφελος μετά από τέτοιες εκπαιδεύσεις: πώς να αναγνωρίζεται και να αξιολογείται το ιστορικό και τις προδιαθέσεις του νεαρού, από τα πρώτα στάδια, ώστε να τον καθοδηγηθεί αποτελεσματικά και να αποφύγει τις δυσάρεστες καταστάσεις (όπως είναι η συμμετοχή σε συμμορίες, οι εγκληματικές δραστηριότητες που οδηγούν στη φυλάκιση, οι εξαιρετικές δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας κ.λπ.).

Η προσφορά κατάρτισης είναι ιδιαίτερα διαδραστική και περιλαμβάνει την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων ανά πάσα στιγμή, μελέτες περιπτώσεων και ομαδικές εργασίες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, επισκέψεις μελέτης κλπ.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αυτής της πρωτοβουλίας, ο COMCY παρέδωσε εκπαίδευση σε περισσότερους από 100 εμπειρογνώμονες που προέρχονται από τις παραπάνω κατηγορίες, από την Πολωνία.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε και το Υπουργείο Ανάπτυξης της Πολωνίας.

Scroll to Top