ΕΡΓΑ

Sustainable personal finance decisions among young people

Sustainable personal finance decisions among young people for their financial wellbeing and sustainable impact to the world – ImpactFinance

Διάρκεια: 01.10.2023 – 31.09.2025 Sustainable personal finance decisions among young people for their financial wellbeing and sustainable impact to the world – ImpactFinance Το ImpactFinance υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, από 4 συμμετέχοντες οργανισμούς και πανεπιστήμια από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία και τη Λιθουανία. Το έργο ImpactFinance στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης …

Sustainable personal finance decisions among young people for their financial wellbeing and sustainable impact to the world – ImpactFinance Διαβάστε Περισσότερα »

FOCUS: Foreign Language Opportunities for Children with Unique Skills

Διάρκεια: 01.11.2023 – 31.10.2026 Το έργο FOCUS υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, από εννέα οργανισμούς και εκπαιδευτικά κέντρα από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Λιθουανία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Στόχος του είναι να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των καθηγητών ξένων γλωσσών, στη διδασκαλία σε παιδιά (6-12 ετών) …

FOCUS: Foreign Language Opportunities for Children with Unique Skills Διαβάστε Περισσότερα »

Wast

Support Young Women and Proffessionals – in the field of alternative and sustainable tourism

Διάρκεια: 01.05.2022 – 01.05.2024 Support Young Women and Proffessionals – in the field of alternative and sustainable tourism To WAST είναι ένα διετές έργο που στοχεύει να ενδυναμώσει κυρίως τις νέες γυναίκες και τους νέους στο τουριστικό τομέα, εμπλέκοντας τες σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη δημιουργία μοναδικών βιώσιμων και εναλλακτικών περιηγήσεων, εμπλέκοντας τες στη πολιτιστική …

Support Young Women and Proffessionals – in the field of alternative and sustainable tourism Διαβάστε Περισσότερα »

i-learn4health | Health promotion and health education in children through Digital Game-Based Learning

Διάρκεια: 28.02.2022 – 28.02.2025 Το έργο iLearn4Health υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 8 φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία, και Ισπανία. Στόχος του είναι η ένταξη μιας ευρύτερης κουλτούρας υγείας και υγιεινής στις διαδικασίες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εντάσσοντας παράλληλα ψηφιακά εργαλεία προς τον σκοπό αυτό. Σκοπός Η ανάπτυξη μιας επιστημονικής …

i-learn4health | Health promotion and health education in children through Digital Game-Based Learning Διαβάστε Περισσότερα »

GreenTour – Interactive map for green tourism for people with disabilities 2

Διάρκεια: 01/02/2022 – 31/01/2024 GreenTour – Interactive map for green tourism for people with disabilities 2 Η COMCY συμμετέχει στο έργο του Erasmus+ GreenTour που έχει θέσει ως γενικό σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και την καλύτερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στις υπάρχουσες δυνατότητες πράσινου τουρισμού και την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην …

GreenTour – Interactive map for green tourism for people with disabilities 2 Διαβάστε Περισσότερα »

EMYS - Engaging Marginalised Youth for Sustainability - EMYS/ΕΜΕΙΣ

EMYS – Engaging Marginalised Youth for Sustainability – EMYS/ΕΜΕΙΣ

Διάρκεια: 01/03/2022 – 28/02/2024 EMYS – Engaging Marginalised Youth for Sustainability – EMYS/ΕΜΕΙΣ Το Engaging Marginalized Youth for Sustainability είναι ένα διετές έργο που σκοπεύει να δώσει κίνητρα και να ενισχύσει την ικανότητα των νέων να αναλάβουν δράσεις και να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι …

EMYS – Engaging Marginalised Youth for Sustainability – EMYS/ΕΜΕΙΣ Διαβάστε Περισσότερα »

KEYS! - From Migrant Education to VET

KEYS! – From Migrant Education to VET – Developing Key Competences

Διάρκεια: 01/01/2022 – 31/07/2024 KEYS! – From Migrant Education to VET – Developing Key Competences Ο κύριος σκοπός του έργου είναι να διερευνήσει τις τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης μεταναστών. Υπάρχει η ανάγκη της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη σημασία των βασικών ικανοτήτων μεταξύ των παροχών εκπαίδευσης ώστε αυτές να γίνουν ορατές και να δοθούν …

KEYS! – From Migrant Education to VET – Developing Key Competences Διαβάστε Περισσότερα »

School adaptability as the key to develop a child’s potential

School Adapt: School adaptability as the key to develop a child’s potential

Διάρκεια: 01/09/2020 – 31/08/2023 Η COMCY συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο School Adapt, το οποίο προτείνει την ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος που υποστηρίζει την προσαρμοστικότητα των παιδιών (6-14 ετών) σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή σχολείων, εμπειρογνωμόνων και γονέων. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: – Προώθηση της προσαρμοστικότητας και του …

School Adapt: School adaptability as the key to develop a child’s potential Διαβάστε Περισσότερα »

SenQuality – Preparation for later life

Διάρκεια: 01/11/2020- 31/10/2022 SenQuality – Preparation for later life H COMCY συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SenQuality που ασχολείται με τη προετοιμασία των μεσηλίκων ατόμων για την ένταξη τους στη Τρίτη ηλικία, προκειμένου να τους ενημερώσει για την ανάγκη προετοιμασίας για μελλοντική ζωή και να τους υποστηρίξει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα. Τα αποτελέσματα του έργου βασίζονται κυρίως σε …

SenQuality – Preparation for later life Διαβάστε Περισσότερα »

TuDOrs: Turning the Learning Disabilities into Opportunities

Διάρκεια: 01/10/2020 – 30/11/2022 TuDOrs: Turning the Learning Disabilities into Opportunities Η COMCY συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο TuDOrs που στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των δασκάλων / εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στη διδασκαλία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ). Το έργο επικεντρώνεται στην ανεπαρκή γνώση ως προς τον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών και στην προώθηση ενός …

TuDOrs: Turning the Learning Disabilities into Opportunities Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top